Biệt ly êm ái

Lưu bài yêu thích

Biệt ly êm ái

Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu
Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu

Giờ biệt ly cứ đến gần từng phút
Chúng tôi đã thấy xa nhau một chút…

Người lặng yên và tôi nói buâng quơ.
Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ.

Một bài thơ mênh mông như vũ trụ
Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ.
Chúng tôi ngồi vây phủ bởi trăng thâu
Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầu

Tình yêu bảo: “Thôi các ngươi đừng
khóc Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!”

Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau
Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau.

Xuân diệu

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com