Hãy trân quý những gì mình đang có

Lưu bài yêu thích

Hãy trân quý những gì mình đang có

Ban đầu khi Thượng Đế tạo ra con người, trên lưng mỗi người đều có một cái túi lớn. Loài người oán trách Thượng Đế, họ oán hận cái túi trên lưng mình nặng quá còn người khác thì nhẹ quá. 

Một hôm, Thượng Đế gọi mọi người lại đổi túi cho nhau. Nhưng sau khi đổi túi của người khác rồi khoác lên lưng, trái lại lại thấy càng nặng thêm, cảm thấy không nhẹ nhàng như trước nữa.

Tri túc an phận, hãy trân quý những gì mình đang có.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com