Hạnh phúc là tự ở bản thân mình

Lưu bài yêu thích

Hạnh phúc là tự ở bản thân mình

Có một người rời xa gia đình từ nhỏ để đi tìm ý nghĩa của cuộc đời.

Anh đã đi tìm 20 năm, đi hàng ngàn dặm đường, rất gian khổ. Cuối cùng anh đi qua một gia đình nhà nông, anh thấy bác nông dân cùng vợ, con đang nói cười cùng nhau, vui vẻ hưởng niềm vui gia đình. Anh trông thấy vậy, cảm thấy đây chính là ý nghĩa cuộc đời của mình, liền kết thúc cuộc sống lưu lạc, trở về với gia đình.

Mỏi chân tìm kiếm hạnh phúc nhưng chẳng ngờ hạnh phúc là tự ở bản thân mình. Gia đình ấm êm, thì đi khắp chân trời góc biển cũng không thể tìm được.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com