Hãy cứ làm đi

Lưu bài yêu thích

Hãy cứ làm đi

Hãy luôn nhớ điều này những gì không giết chết bạn sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều không mong muốn thất bại xảy ra cho mình. Nhưng hãy nhớ rằng thất bại có thể là điều không thể tránh khỏi, dù bạn có cẩn thận thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể xảy ra cho bạn.

Điều đầu tiên của bạn là HỌC để tránh thất cả thất bại từ những người khác; điều hai là dự đoán để tránh thất bại; điều thứ ba là sẵn sàng cho thất bại nếu nó xảy ra và điều cuối cùng là coi thất bại như một người thầy.

Hầu hết mọi người sợ thất bại, cho nên ta chẳng làm gì cả để không thất bại nhưng hãy nhớ bạn không làm gì cả là thất bại lớn nhất trong cuộc đời này.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com