Giàu Tiền giàu Bạc chẳng bằng giàu tâm

Lưu bài yêu thích

Giàu Tiền giàu Bạc chẳng bằng giàu tâm

Đi tu mà vẫn chưa tròn
Đối nhân xử thế vẫn còn thấy sai.
Người trần sớm tối kiếm ăn
Bao nhiêu vất vả nén đầy trong tâm.

Có đắng cay có ngọt bùi
Đành lòng cam chịu bởi vì mưu sinh.
Chẳng giận kiếp trước chưa tu
Kiếp này ráng chịu khó khăn ở trần.

Sướng khổ chắng oán trách ai
Giàu tiền giàu bạc chẳng bằng giàu tâm.
Giàu tâm, giàu đức, giàu tình
Phúc mà đã có đời sau hưởng  nhàn.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com