Danh ngôn 88

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 88

Sợ lắm những con người, mặt luôn tươi cười nhưng 9/10 là giả tạo.
Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá.
Con người một mặt nhưng sao lại hai lòng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com