Danh ngôn 19

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 19

Cuộc sống thiếu tình yêu, không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại.
Không thể sống thiếu tình yêu, vì con người ta sinh ra với một tâm hồn để yêu thương.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com