Danh ngôn 78

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 78

Đường đời rất rộng nhưng chúng ta không thể đi trên cùng một hàng, phải có người đi trước và đi sau.
Những người đi trước chưa chắc là những người giỏi và người đi sau chưa chắc là người yếu kém.
Quan trọng là chúng ta có thể đi đến được cái đích mà chúng ta mong muốn.

(st)
 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com