Danh ngôn 185

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 185

Bạn phải dùng tâm thái bình thản mà đối đãi với cuộc đời, đừng đi cưỡng cầu cái gì. 
Bởi vì nếu đã không phải là của bạn thì cho dù cưỡng cầu vẫn không đạt được.
Phải biết đủ mới thấy vui vẻ hạnh phúc.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com