Danh ngôn 604

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 604

Chúng ta không thể: thay đổi quá khứ, thay đổi sự thật rằng mọi người sẽ hành động theo cách của họ, thay đổi được những điều không thể tránh khỏi nhưng chúng ta chỉ có thể “tấu lên” một “giai điệu” mà chúng ta có - đó chính là thái độ. Tôi tin rằng cuộc sống là 10% những gì xảy ra với tôi, 90% còn lại là cách tôi phản ứng với nó và bạn cũng thế. Chúng ta chịu trách nhiệm về thái độ của chính mình.

- Charles R. Swindoll –

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com