Danh ngôn 3

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 3

Nếu một ai đó không yêu bạn được như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không yêu bạn bằng cả trái tim và cuộc sống của họ.
Just because someone doesn't love you the way you want them to, doesn't mean they don't love you with all they have.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com