Danh ngôn 282

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 282

Nhìn người: Đừng dùng mắt để nhìn, rất dễ nhìn lầm. Cũng đừng dùng tai để nghe, bởi vì toàn là lời dối trá.

Chỉ cần dùng thời gian, dùng tâm để cảm nhận. Tâm sẽ soi sáng giúp bạn, và thời gian sẽ chứng minh tất cả!

Thật thì không giả được, giả cũng không thể thật nổi.

(st)
 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com