Danh ngôn 169

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 169

Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com