Danh ngôn 144

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 144

Nếu bạn chấp nhận những hạn chế của mình, bạn sẽ vượt xa nó.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com