Danh ngôn 747

Lưu bài yêu thích

Danh ngôn 747

Cảm xúc là nhất thời, cho nên đừng đưa ra quyết định gì quá vội vàng chỉ bởi vì cảm xúc; đừng chỉ vì thích người này mà bỏ đi theo người kia, để rồi sau này chỉ có một cảm xúc... là hối hận.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com