Chúng ta nên hiểu rằng

Lưu bài yêu thích

Chúng ta nên hiểu rằng

Chúng ta nên hiểu rằng... Cuộc sống là:

- Thách thức... hãy đương đầu.

- Quà tặng... hãy tiếp nhận.

- Nỗi buồn... hãy vượt qua.

- Bí mật... hãy khám phá.

- Khúc nhạc... hãy hát lên.

- Cơ hội... hãy nắm lấy.

- Cuộc đấu tranh... hãy chiến đấu.

- Mục tiêu... hãy giành cho được.

- Vĩnh cữu... hãy có niềm tin.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com