Chỉ cần buông tay con sẽ thôi không phiền não nữa

Lưu bài yêu thích

Chỉ cần buông tay con sẽ thôi không phiền não nữa

Thế gian này có quá nhiều chuyện phiền não, vì vậy rất nhiều người đi tới gặp Phật tổ cùng hỏi về một vấn đề: “Con nên làm thế nào mới không còn những điều phiền muộn?”
Phật Tổ cho đáp án đều như nhau: “Chỉ cần buông tay, con sẽ thôi không phiền não nữa.”

Có một người thanh niên cho rằng mình thông minh tỏ ý không phục, bèn đi đến gặp Phật tổ và hỏi: “Trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn điều phiền não, nhưng Người cho họ giải pháp đều hoàn toàn như nhau, vậy đó chẳng khác gì buồn cười lắm hay sao?”

Phật tổ không nổi giận, chỉ hỏi ngược lại người thanh niên: “Buổi tối con ngủ có thường hay nằm mơ không?”
“Đương nhiên là có!” – chàng trai trả lời.
“Vậy mỗi buổi tối nằm mơ, giấc mơ đều như nhau không?” – Phật tổ hỏi lại.

“Đương nhiên là khác rồi!” – Chàng trai trả lời: “Con ngủ hàng ngàn hàng vạn lần, thì sẽ mơ hàng ngàn hàng vạn lần giấc mơ.”

Phật tổ mỉm cười nói: “Nhưng cách kết thúc giấc mơ đều như nhau cả, đó là: TỈNH DẬY”

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com