Bạn chưa đủ quan trọng

Lưu bài yêu thích

Bạn chưa đủ quan trọng

Khi một người nói yêu bạn nhưng họ lại luôn nói rằng không có thời gian cho bạn, nhưng họ lại luôn có đủ thời gian để làm những điều họ thích. Vậy bạn có biết lý do tại sao không?

Đó là vì bạn chưa đủ quan trọng với người đó, vì vậy nên họ không quan tâm để dành thời gian cho bạn. Nhưng khi bạn cằn nhằn và hỏi tới, người đó sẽ có đủ cách để biện hộ cho những điều mà họ không muốn làm.

Bạn nên nhớ điều này nhé: nếu bạn chưa phải là người mà đối phương cần có trong cuộc đời của họ, thì bạn đừng mong mà họ sẽ đặt bạn lên hàng đầu của mọi sự việc. Bởi vì không có gì mà không thể sắp xếp nhưng tại sao người ta phải ưu tiên cho bạn, khi bạn chưa là người quan trọng đối với họ?

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com