Tuổi già

Lưu bài yêu thích

Tuổi già

Tuổi già hãy chọn niềm vui,
Đừng ngồi một chỗ ngậm ngùi nghĩ lo.
Có tiền đừng giữ bo bo,
Ky ky, cóp cóp... ốm o gầy mòn.

Ốm đau lại khổ các con,
Có tiền cất kĩ, miếng ngon chẳng xài.
Nhiều tiền chưa hẳn hơn ai,
Nhiều tiền ky cóp... không xài là ngu.

Ra đường gặp bạn luôn vui,
Giao lưu chia sẽ, vô tư mà cười.
Có cơ hội hãy đi chơi,
Danh lam thắng cảnh, bạn mời là đi.

Sống đừng so sánh so bì,
Mỗi nhà mỗi cảnh, có chi mà buồn.
Vào facebook để mà buôn,
Tuổi già quên hết nỗi buồn cũng qua.

Đừng bao giờ nghĩ mình già,
Mình vui, mình khỏe thế là ok.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com