Triết lý cuộc sống

Lưu bài yêu thích

Triết lý cuộc sống

Cuộc sống:

- Không tiền, không kiến thức sẽ không thấy được những gì tốt đẹp cuộc sống ở bên ngoài.

- Chỉ có kiến thức thôi, mà không có tiền, thì chỉ nhìn được 1 phần tốt đẹp ở thế giới bên ngoài.

- Có quá nhiều tiền, mà không có kiến thức, cũng không thấy được giá trị đẹp đẽ của cuộc sống, trừ khi họ chịu cúi xuống thôi.

- Có vừa đủ tiền, vừa đủ kiến thức, mới thấy toàn bộ giá trị đẹp đẽ của thế giới và sẽ cảm thấy hạnh phúc và vững vàng trên đường đời.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com