Trí tưởng tượng

Lưu bài yêu thích

Trí tưởng tượng

Ai cũng có thể phát huy khả năng sáng tạo nếu biết dùng trí tưởng tượng của mình.

Có những người hay phủ nhận bản thân rằng tôi không mạnh về tưởng tượng. Nhưng khi họ đưa ra những lý do mạnh mẽ để từ chối hành động vì sợ thất bại, tôi lại nghĩ rằng, họ đã dùng rất hiệu quả khả năng tưởng tượng của mình để tiếp tay cho những nỗi sợ của họ. Họ tưởng tượng ra những hình ảnh khủng khiếp của việc thất bại đến mức họ không thể hành động.

Vì vậy, để trí tưởng tượng trở thành sức mạnh, bạn phải dùng nó với lòng can đảm và sự khôn ngoan.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com