Trăm ba mươi đóa

Lưu bài yêu thích

Trăm ba mươi đóa

Anh vừa dạo khắp vườn hoa
Vì em, tháng lại ngày qua anh trồng
Sáu năm lệ tưới đôi tròng,
Lệ tươi cười với não nùng lệ đao.

Rễ ăn huyết lệ từ sâu
Màu hoa mới được bền lâu thế này.
Lệ thường yêu dấu xưa nay.
Gai đâm rách toạt tim này chớ than!

Trăm ba mươi đóa thời gian
Chim muôn tiếng nhạc, gió ngàn lời ca.
Máu xuân đã cạn đâu mà?
Nếu cần tưới nữa cho hoa rực hồng!

Xuân diệu

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com