Tìm xuân - Nguyễn Hiền -

Lưu bài yêu thích

Tìm xuân - Nguyễn Hiền -

Lang thang phố ta tìm xuân đang chín,
Ủ men say khắp ngõ kín vườn yêu.
Ngại đông nên vẫn dựa chiều,
Ru lòng khao khát phiêu diêu nắng về.

Hồ Tây ngóng chờ xuân mê mải hát,
Ngả dáng xinh trầm mặc... mắt thương mong.
Nhớ mùa nên phố xa trông,
Dang bờ vai hỏi gió đông giận hờn.

Sát tai ghé nghe bướm ong thủ thỉ,
Thấy xuân chưa... đêm thầm thì hiên nhà?
Hương đồng gió nội ngoài xa,
Nẩy mầm xanh ngọn về nhà... xuân ơi.

- Nguyễn Hiền -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com