Thói đời

Lưu bài yêu thích

Thói đời

Có những người thật lạ,
Đến bên tôi khi cần.
Rồi sau khi xong việc,
Như chưa từng quen thân.

Có những người rất lạ,
Nói tôi bao lời hay.
Rồi khi quay chân bước,
Buông toàn lời chua cay.

Tôi không còn trẻ nữa,
Để cả tin mị lừa.
Tôi không còn ngây dại,
Nghe những lời hơn thua.

Trái tim tôi bé nhỏ,
Chỉ để yêu chân tình.
Chỉ để thương nhân thế,
Ánh mắt ai thương mình.

Nếu còn thương tôi nữa,
Đừng chỉ đến khi cần.
Và khi tôi bật khóc,
Nắm chặt đừng phân vân.

Nếu còn thương tôi nữa,
Đừng toan tính làm gì.
Để lòng tôi thương tổn,
Cả khi mình biệt ly.

- Nghinh Nguyễn -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com