Tất cả cũng vì chữ tiền

Lưu bài yêu thích

Tất cả cũng vì chữ tiền

Chung quy cũng tại chữ tiền 
Làm cho nhân thế đảo điên quay cuồng.
Có tiền chuyện khó thành suông
Không tiền chuyện khó cuối luồn chẳng xong.

Có tiền bạn bè ngóng trông
Không tiền nói mãi cả ngày ai nghe!
Có tiền được kẻ chở che
Không tiền dù ở vỉa hè chẳng thương!

Có tiền nhiều kẻ vấn vương
Không tiền, ai cũng chán chường miệt khinh.
Có tiền nói bậy vẫn tin
Không tiền, nói thật kẻ nhìn người ngơ.

Có tiền cuộc sống như mơ
Không tiền, chẳng có một lời hỏi han.
Có tiền "xấu" được nể nang
Không tiền, ngay thật đàng hoàng bị chê.

Có tiền kẻ đắm người mê
Không tiền, chỉ có tràn trề nỗi đau.
Có tiền tình nghĩa đổi trao
Không tiền, thì chớ khát khao ân tình.

Có tiền ai cũng tôn vinh
Không tiền, nhận lấy "miệt khinh" người đời.
Có tiền nhiều kẻ đến chơi
Không tiền dù có "thỉnh mời" ai đi.

Ai ơi xin nhớ khắc ghi
Chuyện đời là thế, có chi phải buồn.

(st)
 

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com