Ngắm mưa đêm

Ngắm mưa đêm

Đêm buồn ngồi đếm mưa rơi,Bao nhiêu giọt đắng ngập trời mênh môngGiọt ...

Xem tiếp