Huyền ảo

Huyền ảo

Ánh trăng mỏng quá không che nổi. Những vẻ xanh xao của mặt ...

Xem tiếp
Tối tân hôn

Tối tân hôn

Cho nên tôi tưởng tối tân hôn. Chưa tới còn xa để được ...

Xem tiếp
Đà lạt trăng mờ

Đà lạt trăng mờ

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu. Trời mơ trong cảnh thực huyền ...

Xem tiếp
Quần tiên hội

Quần tiên hội

Liên hồ đây, bốn mùa Xuân cả bốn. Ngát hương đưa trong gió ...

Xem tiếp
Tiêu sầu

Tiêu sầu

Từ đâu tơ sầu reo vi vu. Buồn như làn mây hiền mùa ...

Xem tiếp
Nỗi buồn vô duyên

Nỗi buồn vô duyên

Chiều nay chẳng có mưa dầm, Mình sao nước mắt lại đầm đìa ...

Xem tiếp