Say tháng tư

Lưu bài yêu thích

Say tháng tư

Tháng tư ấy sao quá nhiều kỷ niệm?
Thưở học trò chung lớp, một đường đi.
Chia sẻ nhau bao ước vọng sau thi,
Cùng hoài bão về tương lai tươi sáng.

Rồi số phận chia đôi ngày cuối tháng,
Hai chúng mình không còn được sánh đôi.
Đời đẩy đưa mỗi đứa một phương trời,
Bao mộng ước tan tành theo sương khói.

Để rồi bao nhiêu lời ta muốn nói,
Đành lặng thinh gửi theo gió ngàn bay.
Chỉ trở về trong chếnh choáng cơn say,
Tháng tư ấy… giờ chôn sâu kỷ niệm.

 - Phương Hoa -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com