Phải tự biết mình sai để sửa

Lưu bài yêu thích

Phải tự biết mình sai để sửa

Nhiều người luôn biết người khác sai, nhưng ít ai nhận thức được rằng mình cũng sai để mà sửa.

Bạn có biết rằng, để một thế giới có thể sống hoà bình với nhau thì chính mỗi người chúng ta phải tự sửa đổi không?

Biết nhìn người khác thì dễ, nhưng biết tự nhìn lại mình mới là điều khó. Vì vậy, nếu bạn muốn người khác thay đổi. Bạn hãy tự thay đổi con người của mình trước đi, còn nếu sau khi bạn đã hoàn thiện được bản thân mình rồi thì những người chưa chịu chỉnh sửa sẽ có cuộc đời sắp xếp trường lớp cho họ.

Bởi vì cuối cùng thì lớp nào cũng sẽ vào lớp đó thôi, điều này không ai tránh khỏi được!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com