Nhớ - Puskin -

Lưu bài yêu thích

Nhớ - Puskin -

Lạ quá.. không hiểu vì sao?
Đứng trước em… anh lạnh lùng đến thế?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ,
Mới thấy mình khẽ nói: “Nhớ làm sao?”.

Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu,
Còn anh thì không biết nữa.
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế?
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu.

Tình yêu đến… nào ai có biết?
Tình yêu đi nào ai có hay?
Theo thời gian… trái đất nó cũng quay,
Tình yêu đến, tình yêu đi... nào ai có biết?

- Puskin -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com