Nhịp cầu Ô Thước

Lưu bài yêu thích

Nhịp cầu Ô Thước

Qua cầu Ô Thước đi em,
Để đôi mình được êm đềm bên nhau.
Dù trời đang đổ mưa ngâu,
Thì Ô Thước vẫn bắc cầu yêu thương.

Biết tình yêu trải đoạn trường,
Một năm chỉ gặp người thương đôi ngày.
Biết tình yêu trải đắng cay,
Dẫu ngàn ngày vẫn đắm say tình nồng.

Mưa ngâu năm có năm không,
Nhịp cầu Ô Thước trong lòng vẫn mong.
Em ơi anh vẫn đợi trông,
Qua cầu Ô Thước là lòng bên nhau.

Mưa ngâu dù có gieo sầu,
Nhưng cầu Ô Thước cho nhau nối tình.
Nghĩa chồng vợ của chúng mình,
Cùng với trời đất tình mình thủy chung.

- Nguyễn Thị Hồng Hạnh -

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com