Nhảy dựng lên rồi

Lưu bài yêu thích

Nhảy dựng lên rồi

Người mẹ cứ “vạch vú” ra bắt con bú, thằng con không chịu cứ khóc.

Ông Nội ngồi bên “dỗ” cháu: "Bú ngoan đi cháu, không bú ông bú bây giờ!"

Người cha ngồi trên ghế nghe “nóng nóng” mặt: "Ơ hay cha, sao cha lại nói thế!"

- Tao nói gì nào?

- Sao cha lại đòi “bú” vợ con!

- Mồ tổ cha mày chứ, hồi xưa mày bú vợ tao 2 năm tao có nói mày tiếng nào không! Bây giờ tao mới nói thôi là mày đã nhảy dựng lên rồi!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com