Nhân quả

Lưu bài yêu thích

Nhân quả

Con người sống ở trên đời 
Mỗi người một cảnh, khó lời phân bua.
Đôi khi gánh chịu cay chua
Cũng là nghiệp chướng hơn thua làm gì.

Đừng gieo ân oán thị phi
Bon chen giành giật... chỉ vì lợi danh.
Để rồi thêm muối thêm hành
Làm cho người khác trở thành nạn nhân.

Luân hồi nhân quả xoay vần
Gieo gì gặt nấy... chẳng cần cầu xin.
Nếu ai thực sự chưa tin
Hãy nhìn cuộc sống... hiện in quanh mình.

Chắc hẳn ta sẽ giật mình
Nghiệp xưa nay trả... thân hình khổ đau.
Xác thân trí lực nát nhàu
Sống cũng như chết cần mau tu hành.

Giải nghiệp đời sẽ an lành
Phước đức tăng trưởng... Phật dành phần ta.
Mai này hết cảnh xót xa
Đường về cực lạc... đài hoa đón chờ.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com