Nhẫn

Lưu bài yêu thích

Nhẫn

Nhẫn cho hạnh phúc vợ chồng.
Nhẫn cho muôn sự yên lòng mẹ cha.
Nhẫn cho bạn bè gần xa
Nhẫn cho tình cảm đậm đà anh em.

Nhẫn cho trong ấm ngoài êm
Nhẫn cho tính nết ngày thêm dịu hiền.
Nhẫn cho lòng hết ưu phiền
Nhẫn cho không để bạc tiền làm hư.

Nhẫn cho trí bớt dại ngu
Nhẫn cho tránh mối hận thù khoét sâu.
Nhẫn cho trọn trước vẹn sâu
Nhẫn cho đủ mười hai câu mỗi ngày.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com