Ngày giỗ của cha

Lưu bài yêu thích

Ngày giỗ của cha

Hôm nay ngày giỗ của cha,
Cha đi để mẹ bao là sầu đau.
Anh em con dại như nhau,
Ngây thơ chưa biết gì đâu... cha à.

Âm dương giờ cách biệt xa,
Tìm đâu ra bóng dáng cha hàng ngày?
Để răn điều dạy điều hay,
Khuyên bảo con học cái hay ở đời.

Càng nghĩ lòng càng rối bời,
Ở nơi chín suối cha ơi có tường.
Lòng con mang nỗi nhớ thương,
Người cha yêu dấu ánh dương soi đường.

Hôm nay con thắp nén hương,
Cầu cha siêu thoát bốn phương độ trì.
Cho mẹ mạnh khỏe cùng con cháu,
Anh em con cũng bước đi vững vàng.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com