Ngày cuối năm

Lưu bài yêu thích

Ngày cuối năm

Xuân đã về chưa... xuân về chưa?
Đã mấy năm qua có trọn vừa?
Tình xuân mỏi gối đời lang bạt
,
Cơn mộng chưa thành hoá mây trôi
.

Tiết trời trở lạnh buốt thân côi,
Ngày xanh năm trước... qua mất rồi
.
Đâu hay chớp mắt xuân gõ cửa
,
Chẳng mời xuân lại ghé ngang chơi
.

Nhành mai đầu ngõ bướm lả lơi,
Nắng xuân trải lối như thay lời
.
Cảnh trần nửa kiếp... đâu đã đủ?

Lữ khách độc hành thú tử sanh
.

Thoáng nghe xuân nào lại đến nhanh,
Trở mình lộc mới nhú trên cành
.
Rụng chiếc lá vàng vòng luân chuyển
,
Đêm qua mơ ngủ nào biết đâu
.

Nhân gian rối rắm xuân lo âu,
Bởi mấy mươi năm trắng mái đầu
.
Thảnh thơi đôi bữa chào xuân mới
,
Xuân đã về rồi xuân vẫn xuân
.

- Nguyễn Tâm -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com