Nếu bạn phải suy nghĩ...

Lưu bài yêu thích

Nếu bạn phải suy nghĩ...

Bạn có biết suy nghĩ là gì không?

Điều này thì nhiều người luôn nói rằng tôi biết, nhưng thật ra thì họ lại chẳng biết gì. Vì vậy, nên cho dù họ có suy nghĩ thế nào đi nữa, thế nhưng, họ vẫn chẳng giải quyết được gì.

Nếu bạn phải suy nghĩ về một điều gì đó, hãy áp dụng những cách sau đây, nó sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề rất dễ dàng:

1) Suy nghĩ cho kỹ.

2) Nhận thức được hậu quả.

3) Biết rõ cái lợi và hại.

4) Dứt khoát đưa ra quyết định.

5) Bắt tay vào và hành động ngay.

Chỉ đơn giản 5 điều trên thôi, bạn sẽ quyết định được mọi việc thật đơn giản.

Thay vì cứ phải làm nặng thêm đầu óc của mình, vì cứ phải suốt ngày và suốt đêm suy nghĩ nhưng không dứt khoát.

Nên nhớ rằng: Chỉ có những người sống quyết đoán trong mọi sự việc mới là người bản lĩnh và làm nên mọi việc một cách khoa học.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com