Mượn nhà vũ trụ

Lưu bài yêu thích

Mượn nhà vũ trụ

Gốc cây là một gốc cây.
Chiều hôm là khoảng bóng dầy chiều hôm.
Đường đi đường vẫn đi mòn.
Làng em trước mắt, non dồn tận xa...

Một lần đặt bước đôi ta,
Gốc cây, đường cái bỗng là thịt xương!
Chiều hôm bỗng hóa tâm hồn.
Hình non bảng lảng, sương thôn dịu hòa...

Ngang vai đêm tới la đà
Bóng ngường cùng với bóng ta bồi hồi.
Bóng chiều chen lẫn hoa môi.
Gốc cây thương mến quen rồi thiết tha

Em ơi! Trời đất bao la
Mượn trong vũ trụ làm nhà anh, em,
Tình yêu dấu đã như in.
Dù hoa, cỏ, đá lòng quên được nào!

Xuân diệu

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com