Lời chúc mừng Năm mới số 78

Lưu bài yêu thích

Lời chúc mừng Năm mới số 78

Xuân sang xin chúc tất cả mọi người dù: thất bại hay thành công, lông bông hay đang làm việc, đang ăn tiệc hay ở nhà, già hay trẻ, đang sắp đẻ hay chưa có chồng, là rồng hay là tôm, đang bia ôm hay trà đá, có hút thuốc… lá hay là không, có công hay có tội, bơi lội hay karate, đi xe hay đi bộ… Năm mới vui vẻ, ấm no và hạnh phúc!!!

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com