Lời chúc mừng Năm mới số 7

Lưu bài yêu thích

Lời chúc mừng Năm mới số 7

Ngày đầu năm mới... Một khởi đầu mới.
Một chương mới của cuộc đời đang chờ bạn viết nên... Những điều mới mẻ, sự bao bọc và yêu thương.
Sự khai mở tri thức và được sống trong sự chuyển đổi của một năm đầy hân hoan và khám phá bản thân.
Hôm nay chúng ta sẽ tự tay vẽ nên ra một bức tranh tĩnh lặng đầy ước mơ cho chính mình... Ước mơ sẽ sinh ra sự thay đổi.

New Year’s Day... A fresh start.
A new chapter in life waiting to be written... New questions to be asked, embraced, and loved.
Answers to be discovered and then lived in this transformative year of delight and self-discovery. 
Today carve out a quiet interlude for yourself in which to dream, pen in hand... Only dreams give birth to change.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com