Lời chúc mừng Năm mới số 2

Lưu bài yêu thích

Lời chúc mừng Năm mới số 2

Năm mới đứng trước mặt chúng ta như một chương mới của cuốn sách cuộc đời. Chúng ta có thể góp phần viết lên câu chuyện hay bằng cách đặt ra các mục tiêu.

The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals.

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com