Khoảng cách xa nhất

Lưu bài yêu thích

Khoảng cách xa nhất

Trong cuộc sống này, khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết, mà là gần nhau nhưng lại không hiểu được nhau.

Khoảng cách xa nhất:

- Không phải là ở ngay trước mắt, mà là mến nhau nhưng lại không giữ được nhau.

- Trên đời này không phải là yêu thương không giữ được... mà là tình thương không được đáp lại.

- Trên đời này không phải là tình thương không được đáp lại, mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối xử với người yêu thương mình. 

Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được... đó mới là xa.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com