Khi bạn đã thấu hiểu tất cả thế giới này

Lưu bài yêu thích

Khi bạn đã thấu hiểu tất cả thế giới này

Khi bạn đã thấu hiểu tất cả thế giới này, bạn sẽ học được cách không bận tâm quá nhiều nữa.

Có rất nhiều chuyện, không phải là bạn bận tâm đến thì nó sẽ thay đổi, cũng không phải vì bạn bận tâm mà việc đó sẽ thay đổi như ý bạn muốn.

Chẳng bằng hãy dùng thời gian sức lực làm những việc có ý nghĩa, tự mình trở thành một người tốt hơn.

(st)

 
 
Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com