Hoa phượng - Lê Viết Tư

Lưu bài yêu thích

Hoa phượng - Lê Viết Tư

Anh lại nhớ về em giữa cơn say,
Lại viết thư tình giữa mùa tu hú gọi.
Hoa phượng đỏ sân trường như muốn nói,
Mùa chia ly đỏ chói giấc mơ đầu.

Ta sẽ hoài thương nhớ về nhau,
Hoa phượng đỏ có sẵn mầm chia biệt.
Thủa học trò ai không yêu da diết?
Tháng năm đi... tha thiết buổi tan trường.

Em có quay về nẻo ấy bữa yêu thương?
Nhớ khắc giùm anh vào cây kí ức.
Nhớ nói giùm anh mùa ve rạo rực,
Mười bảy năm hơn để thức một ngày.

Tình lại theo về lòng đất hẹn mùa sau,
Để rả rích vì nhau... thêm một lần mười tám.

- Lê Viết Tư -

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com