Hãy chọn niềm vui

Lưu bài yêu thích

Hãy chọn niềm vui

Buồn cũng phải sống.
Chán cũng phài sống.
Đau cũng phài sống.
Vậy sao không chọn vui vẻ để sống.
Đời ngắn lắm. Hãy sống thật vui vẻ bạn nhé!

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com