Hãy cho nhau

Lưu bài yêu thích

Hãy cho nhau

Hãy cho nhau những gì ta đang có, 
Lỡ mai này không có để cho nhau.
Hãy trao lời nói thật trong, 
Cho người nghe thấy ấm lòng giá băng.

Cùng nhau hiểu thấu lời rằng...
Những người ta gặp xây bằng nhân duyên.
Gì nào gieo rắc ưu phiền, 
Ta đừng vô cảm chỉ yên thân mình.

Đang tâm gieo tiếng miệt khinh, 
Có bao lời đắng ta ninh cho nhừ.
Lỡ đời mất thực còn hư, 
Mai đây nghèo khó tựa như đất cằn.

Này người đối đãi nhân văn, 
Không ai thấy đắng tựa ăn măng rừng.
Có người bạn quý ta mừng, 
Để mình tâm sự khi rưng mắt buồn.

Cho đời còn mãi mùa xuân, 
Nhau cùng vui đón đời luôn ngọt ngào.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com