Đừng trách

Lưu bài yêu thích

Đừng trách

Đừng trách người ta... sao thay lòng đổi dạ.
Đừng trách cuộc đời... không đủ rộng bao la.
Đừng trách gió mùa xa, lá nơi này... sao cứ hoài rớt vội.
Đừng trách những con người... đã một lần lầm lỗi.

Hãy tự trách mình... sao không đủ thứ tha.

(st)

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com