Đừng nên

Lưu bài yêu thích

Đừng nên

Đừng nên thấy xấu chê bai
Cũng đừng ganh tị người giỏi hơn ta...
Đừng nên chứng tỏ đa tài
Cũng đừng tranh luận kẻ say men nồng.

Đừng nên nói những lời ngông
Cũng đừng chửi mắng cho lòng nhẹ vơi.
Đừng nên oán trách đất trời
Cũng đừng oán hận cho đời mất vui.

Đừng nên thấy khó mà lùi
Cũng đừng nhụt chí, chôn vùi tấm thân.
Đừng nên cứ mãi sân si
Cũng đừng hám lợi, xa dần tình thương.

Đừng nên gần kẻ bất lương
Cũng đừng tư lợi, lầm đường quỷ ma.
Đừng nên ám hại người ta
Cũng đừng nóng giận, mà xa tiếng cười.

Đừng nên trốn việc biếng lười.
Cũng đừng ham ngủ, cho người u mê.
Đừng nên thốt tiếng cười chê
Cũng đừng lừa dối, mà thề hứa nhau.

Đừng nên nói những lời đau
Cũng đừng ghanh ghét người giàu hơn ta.
Đừng nên chửi mẹ, mắng cha
Cũng đừng chứng tỏ rằng ta hơn người.

Đừng nên cố chấp ngang tàng
Cũng đừng sĩ diện, ăn sang hơn người.

(st)

 

 

 

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com