Dừng lại hay bước tiếp

Lưu bài yêu thích

Dừng lại hay bước tiếp

Đừng nhặt những gì đã vỡ... để rồi đứt tay.
Đừng nắm những gì đang bay... để rồi vụt mất.
Đừng tìm những gì đã mất... để rồi lại đau.
Đừng nhìn lại phía sau... để thấy mình cô quạnh.

Đừng ngước lên trời xanh... rồi thấy mình nhỏ bé.
Đừng mong những gì ngoài tầm với... mây của trời hãy cứ để gió cuốn đi.
Đừng có để bị ngã mà không biết đứng lên.
Phía trước luôn có con đường dành cho bạn.

Cố đứng dậy thay vì gục ngã... mở mắt ra là thấy một con đường.
Dừng lại hay là bước tiếp... chỉ do ta.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com