Đừng để lỡ mất những cơ hội tạo đột phá trong đời mình

Lưu bài yêu thích

Đừng để lỡ mất những cơ hội tạo đột phá trong đời mình

Khi cuộc sống suôn sẻ và ổn thỏa, chúng ta có xu hướng sống ở cấp độ hời hợt.

Khi cuộc sống trở nên khắc nghiệt và chúng ta trải qua một cuộc khủng hoảng, chúng ta luôn đi tới chỗ xem xét nội tâm của mình.

Thế nên, những khó khăn lớn nhất của cuộc đời thực tế lại là những phúc lành lớn nhất, vì chúng giúp chúng ta thêm sâu sắc và đưa chúng ta đến với một trải nghiệm sống rộng hơn.

Thất bại là cơ hội để đột phá!

Vì thế, đừng để lỡ mất những cơ hội tạo đột phá trong đời mình.

(st)

Chia sẽ bài viết:

0 Cảm nhận

Để lại Cảm nhận

Copyrights © 2024 Bản quyền onlinetinhyeu.com